In memoriam John Thoben

Het is nog kort geleden dat John Thoben een nieuwjaarsgroet uitsprak via de vernieuwde website van Heemkundekring Bergh (HKB).

Daarbij sprak hij de hoop uit om ook in 2016 weer een bijdrage te kunnen leveren aan de geschiedschrijving omdat hij daarin nog altijd actief bezig was. HelJohn Thobenaas heeft het niet zo mogen zijn want na een kort ziekbed overleed hij toch nog onverwacht op 93-jarige leeftijd.
John Thoben, wie kende hem niet als nestor van onze streekgeschiedenis. Hij behoorde tot de prominente geschiedschrijvers van onze streek zoals bijvoorbeeld Toon van Dalen uit Westervoort en dichter bij huis Nol Tinneveld en Jan Smit. Zelf had ik het voorrecht om hem met enige regelmaat te ontmoeten naar aanleiding van publicaties zoals zijn standaardwerk ‘Ons Familieboek’. Verder kwamen we elkaar tegen bij gezamenlijke activiteiten van de HKB en de OVD. Daar hoorde ook de jaarlijkse uitreiking van de monumentenprijs Montferland bij die door zijn initiatief in 2006 tot stand kwam. John Thoben was een warme persoonlijkheid die altijd wel tijd had voor zijn grote passie en naaste omgeving. De Liemers, vooral het Berghse gedeelte, verliest een groot geschiedschrijver en de HKB haar ere-bestuurslid en oud redacteur van het lijfblad Old Ni-js. Gelukkig laat John Thoben zijn geschriften en de vele boekwerken na voor ons en onze kinderen. Wij wensen allen die John Thoben een warm hart toedragen veel sterkte in de komende moeilijke tijd.

Jan Beursken, secretaris OVD

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in