Werkgroep Publicaties

Doel

De voornaamste doelstelling van de Oudheidkundige Vereniging Didam is het terugwinnen op het verleden van de geschiedenis van Didam en het doorgeven daarvan aan de huidige generatie. Deze werkgroep tracht dit doel te bereiken door het bestuderen en vastleggen door middel van publicaties.

 

Eindredactie

natasja-3
Natasja Scheerder

 

Redactie jaarboek

henk_stevens jan_de_wit jan_beursken theo_te_wil
Henk Stevens Jan de Wit Jan Beursken Theo te Wil

 

Coördinatie bezorging

eef_wigman maria_wigman
Eef Wigman Maria Wigman

 

Uitgifte publicaties

Het uitgeven van publicaties is onder te verdelen in de navolgende drie groepen.

 • Het jaarboek Oaver Diem
 • Het contactblad DOEN (Didam Oud En Nieuw)
 • Speciale uitgaven met een bepaald thema

 

Het jaarboek Oaver Diem

De jaargangen 1987 tot 1997 hadden geen titel. Vanaf 1997 (10e jaargang) kreeg het pas de benaming Oaver Diem. Wilt u een overzicht van de reeds uitgegeven jaarboeken of wilt u weten of een bepaald jaarboek nog op voorraad is, klik hier.

 

Het contactblad DOEN (Didam Oud En Nieuw)

Het contactblad verschijnt eens per kwartaal. In 1990 besloot het bestuur om naast het jaarboek een contactblad uit te geven dat vier keer per jaar verschijnt. Vanaf 1999 is DOEN enkel nog een informatieblad voor de leden en het jaarboek Oaver Diem vervult sinds die tijd een steeds belangrijkere rol. Voor een overzicht van de kwartaalbladen vanaf 2003, klik hier.

 

Speciale uitgaven met een bepaald thema

Door of in samenwerking met onze vereniging werden de volgende speciale publicaties uitgebracht.  

 • Bezetting en bevrijding van Didam (1990 en 1995)
 • 100 jaar Albertus Stichting (1991)
 • Diemse minse (1992)
 • Kadastrale Atlas Didam 1832 (1995)
 • Didam Toen en Nu (1996)
 • 100 jaar bankieren in Didam (1997)
 • ’t Is waor gebeurd…, mien bruur kan getuuge deel 1 en 2 (1997 en 2000)
 • 10-jarig bestaan O.V.D., infoboek (1998 en 2001)
 • Kerkenboek, geloven rond de Diemse toren (2000)
 • Jaar van de Boerderij (2003)
 • Didam in de twintigste eeuw (2007)
 • Didam 1815-2005, een Liemerse plattelandsgemeente (2008)
 • Nieuw-Dijk van A tot Z (2011)
 • Wandelroute 'Mooi in Montferland' (2012)
 • Jubileum fotoboek 'Diem deur de jaore hen' (2012)
 • De Maatschappij van Weldadigheid (2013)
 • Zo zegge wi-j dah in Die:m (2014)
 • 't Is waor gebeurd... mien bruur kan getuuge (2015)

Wilt u weten of een speciale publicatie nog op voorraad is, klik hier.

 

Werkwijze jaarboek

Het kiezen van een onderwerp voor het jaarboek of een speciale uitgave kan toevallig of doelbewust zijn. Toevallig komt men soms in het bezit van een bijzonder document, foto of ander materiaal. Bijzonder genoeg om de interesse te wekken en op onderzoek uit te gaan naar het verhaal dat er bij hoort. Het speurwerk richt zich op drie hoofdgroepen:

 • Mondelinge overlevering
 • Archiefonderzoek
 • Literatuuronderzoek

Datzelfde geldt natuurlijk ook voor onderzoek naar onderwerpen die bewust gekozen worden. Na het verzamelen van gegevens volgt een eerste opzet van het artikel: de hoofdlijn oftewel, de rode draad.

Het daarna uitgewerkte concept wordt door de redactie gelezen en van opmerkingen/taalcorrecties voorzien. Deze worden besproken en – in overleg met de auteur – bijgestuurd. De eindredactie bepaalt vorm en inhoud van een publicatie. Tot slot maakt de eindredactie haar keuze kenbaar aan het bestuur, onder wiens verantwoordelijkheid de publicatie plaatsvindt. Daarna maakt de penningmeester de nodige afspraken met de drukker.

 

Kwartaalblad DOEN

De redactie van het kwartaalblad DOEN is in handen van Jan Beursken en Theo te Wil. Deze publicatie volgt een kortere productieweg en geschiedt uiteraard ook onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

 

Bezorging van de publicaties

De bezorging van de publicaties wordt gecoördineerd door Eef en Maria Wigman. Zij maken daarbij gebruik van een aantal ‘wijkbezorgers’. Leden buiten Didam (m.u.v. centrum Zevenaar, die bezorgd worden) ontvangen de publicaties per post en betalen € 5,00 per jaar extra voor de verzendkosten.

 

Contact

Hebt u na het lezen van het vorenstaande nog vragen, stel ze dan gerust en klik op onderstaande button.

contact

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in