Privacyverklaring

Hier volgt binnenkort de privacyverklaring van de OVD in het kader van de Algemene Verordening Gegegevensbeschermning (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in