Film over 100 jaar schuttersgilde Loil-Vooruit

De OVD heeft in het kader van het Oral History-project een film gemaakt over schuttersgilde Loil-Vooruit.

Lees meer...

Jaarboek Oaver Diem 2019 is uit

Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsavond 16 april bij Jan & Jan werd het jaarboek Oaver Diem 2019, nummer 34, gepresenteerd.

Lees meer...

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag van de OVD over het jaar 2018 werd in de Algemene Ledenvergadering op 16 april 2019 besproken en vastgesteld. De inhoud van dit jaarverslag is als volgt:

Lees meer...

Publieksdag archeologie locatie Didam-Kollenburg op 18 mei

Als voorbereiding op de doortrekking van de A15 en verbreding van de A12 vinden er verschillende archeologische onderzoeken plaats.

Lees meer...

Oud-pastoor van Didam Jan Leisink neemt afscheid

DIDAM / DREMPT - Na zich meer dan vijftien jaar als emeritusvoorganger te hebben ingezet voor de parochie HH. Twaalf Apostelen nam pastor Jan Leisink afgelopen zondag na een plechtige eucharistieviering in een volle Willibrordkerk in Drempt afscheid.

Lees meer...

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in