Nieuws werkgroep Dialect en Folklore

Op 8 oktober 2018 is de warkgroep Dialect & Folklore opgerich. De warkgroep geet zich veural bezegholde meh ‘t vastlegge en uutdrage van ‘t Die:mse Dialect volges de WALD-spelling.

Lees meer...

Bewaarnummer ‘De Gabriel’

Zoals bekend sluiten in 2019 zes kerken, te weten in Braamt, Kilder, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl en Stokkum binnen het parochieverband H. Gabriël. Naar aanleiding van dit feit is door het kerkbestuur aan de OVD gevraagd om een bewaarnummer te maken van het parochieblad ‘De Gabriël’.

Lees meer...

Onder de Die:mse toorn

De eerste editie van het tweejaarlijkse evenement ‘Onder de Die:mse Toorn’ op zondag 3 februari jl. was een groot succes. Voor een uitverkochte zaal bij Jan&Jan speelde en zong de Joop Boxstart Bend liedjes over Didam, Loil, Nieuw-Dijk en de Liemers.

Lees meer...

Foto’s winkeltjes van vroeger in Meulenvelden

DIDAM - De foto-expositie over winkeltjes van vroeger, die we tijdens de open dag in oktober toonden bij Jan&Jan, is nu in Meulenvelden te zien. Weliswaar een verkorte versie, maar veel van de foto’s die toen werden tentoongesteld, hangen er nu weer.

Lees meer...

De WALD-spelling

Voor het algemene schrijven in het Achterhoeks en Liemers dialect wordt de WALD-spelling gebruikt. WALD staat voor het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten, dat ooit onder leiding van dr. Lex Schaars, de dialectoloog van het toenmalig Staring Instituut, is ontwikkeld. De Oudheidkundige Vereniging Didam heeft zich net als alle andere oudheidkundige verenigingen in de regio uitgesproken voor het hanteren van de WALD-spelling als de uniforme spelling van ons dialect.

De WALD-spelling heeft de volgende klinkers: aa, a, ae, ee, e, i, ie, u, uu, ao, oo, o, äö, ö, eu, oe. Er zijn overeenkomsten met het Nederlandse systeem, echter de ae, ao, äö en ö wijken af, omdat deze klanken niet in het Nederlands voorkomen. De medeklinkers zijn in de WALD-spelling hetzelfde als in het Nederlands. Wat opvalt aan deze spelling is dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen de ó en ò.

Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen korte en lange klanken (met een dubbele punt), waaraan te zien is dat de spelling voor een woordenboek is ontwikkeld. Een lange klank wordt via de WALD-spelling met een dubbele punt aangegeven. Bijvoorbeeld: een kip is een ‘tuut’ (korte klank) en een claxon klinkt als tuu:t (lange klank). Net als Die:m. In de WALD-spelling komen het weglaten van de e in -en (lopen: wordt ‘loopn’) en voluit schrijven van -en (lopen) naast elkaar voor. In de Liemers bestaat daarnaast het weglaten van de -n (lopen wordt lope).

De uitgangspunten van de WALD-spelling leest u in bijgevoegd document uit 1985.

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in