Didammer van de Eeuw

Verkiezing "Didammer van de eeuw"

Eind 2004 besloot het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Didam om een verkiezing te organiseren waarbij iedereen die dit wenste een stem kon uitbrengen. Er kon worden gestemd op genomineerde, niet genomineerde maar ook bestond de mogelijkheid een eigen keuze te maken via de wildcard.

nol-tinneveldVanaf 1 januari tot en met 31 december 2005 werd er gestemd via diverse mogelijkheden. Tussentijds bent u geïnformeerd via ons contactblad DOEN, de website en het weekblad Montferland Journaal. Hoofddoel van het geheel was om personen die in het heden en verleden veel hebben betekent voor de Didamse gemeenschap (op historisch-maatschappelijk vlak, elk op hun eigen vakgebied) nog eens in de schijnwerpers te zetten.

Op deze manier krijgen zij de waardering die zij allen verdienen. Dat een verkiezing ook een winnaar oplevert is hierbij van minder belang hoewel het wel enig inzicht geeft binnen het geheel. Tot 20 augustus 2005 werden er 250 stemmen uitgebracht. Middels persoonlijke acties hierna van sympathisanten van genomineerde personen, werden er hierna nog vele stemmen uitgebracht en sloot te teller uiteindelijk op 456. Uiteindelijk kon Nol Tinneveld ons allen bekend tot winnaar worden uitgeroepen, hij kreeg 36,6 % van alle stemmen. De inspirerende persoonlijkheid van wijlen Nol Tinneveld en zijn nagelaten werk, waaronder zijn boeken was aanleiding tot de oprichting van de O.V.D. in 1987 om zijn levenswerk weer onder de aandacht van de mensen te brengen.

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in