Boek over de geschiedenis van winkels in Didam

Na vier jaar informatie verzameld te hebben is het dan eindelijk zover: het boek over de geschiedenis van de winkels in Didam komt er aan.
Looman sepia 2Afbeelding van de kruidenierswinkel van Hein Looman aan het
Lieve Vrouweplein 6 na de verbouwing in 1953
(fotocollectie fam. H. Looman)
 
Op dit moment worden de pagina’s opgemaakt en de laatste gegevens en foto’s verzameld. Als alles volgens planning verloopt zal komend najaar het boek met als titel 'Winkels in Didam' te koop zijn. Omdat we een indruk willen krijgen van de hoeveelheid belangstelling voor het boek beginnen we nu met de voor-inschrijving. Aan de hand daarvan bepalen we hoeveel boeken er gedrukt gaan worden. Er zal geen tweede druk verschijnen. Voor de OVD-leden is het mogelijk om met een flinke korting een exemplaar van het boek aan te schaffen. Ook niet-leden kunnen met korting een boek bestellen via de voorinschrijving die op 1 juni 2022 eindigt. Na deze datum zal het boek - zolang de voorraad strekt - voor iedereen voor de normale prijs te koop zijn. Lukassen 194x 1952 spoorstraat

Voor wie is het boek bedoeld?
Voor iedereen uit Didam, Loil en Nieuw-Dijk die enigszins geïnteresseerd is in hoe het vroeger ook al weer was zal dit boek een feest van herkenning zijn. Dat geldt voor meerdere generaties, dus niet alleen voor de oudsten onder ons. Je ziet terug hoe het was toen je zelf opgroeide, maar je herkent ook namen van winkels die je ouders of opa en oma noemden als ze het over hun jeugd hadden. Iedereen die in Didam woont of gewoond heeft is ongetwijfeld in een aantal van de winkels geweest, en zal daarom veel in het boek herkennen.
 
Wat staat er in het boek?
In dit boek zien we in het kort hoe een individuele winkel is begonnen, wat er te koop was, en tot wanneer de winkel bestond. We doen dit met foto’s, advertenties, briefhoofden en wat we ook maar over een winkel hebben kunnen vinden. In het kort beschrijven we de vele kleine buurtwinkeltjes in de straten waar ze ooit stonden.
 
Wilh.str. WB
Beschrijving winkels Wilhelminastraat
 
Naast de individuele winkels wordt ook de geschiedenis van de winkels in het algemeen besproken. Wanneer zijn de eerste winkels begonnen, hoe zit het met de middenstandsvereniging, openingstijden van vroeger, regels en wetgeving, ontwikkeling van klantenbinding door bijvoorbeeld reclame en het sparen van zegeltjes, van het betalen met een winkelboekje tot aan het pinnen van nu.
04256 2
Straatbeeld van de Wilhelminastraat in 1962 op de kruising met de Spoorstraat en Schoolstraat en kijkend naar de pas gerestaureerde Mariakerk.
 
Deze en nog meer onderwerpen komen aan bod. We volgen in vogelvlucht het verloop hiervan gedurende de afgelopen ruim 200 jaar. Ook zien we de beschrijving van 27 verschillende branches of productgroepen en hun verhaal in Didam. Hoe een product of branche is ontstaan, gevolgd door de situatie in Didam. Denk bijvoorbeeld aan meerdere hoedenwinkels, aan de eerste wasmachines; hoe ze van mechanisch tot elektrisch worden, aan de vele fietsenwinkels die er ooit waren. Daarbij zien we de lijst met winkels in Didam die deze producten verkochten, vergezeld van foto’s en interessante oude advertenties.
 
hoeden WB knip 2
Beschrijving hoedenwinkel
 
Welke winkels komen in het boek?
We volgen de individuele winkels die zijn begonnen tussen 1800 en 1978 tot nu toe. Geprobeerd is om een zo compleet mogelijk beeld van het aanbod aan winkels te krijgen door de eeuwen heen. We hebben we informatie verzameld over honderden winkels, beginnend rond 1800. We zijn tot 1978 zo volledig mogelijk geweest, in dat jaar opende winkelcentrum De Ent. De winkels die er voor dat jaar al waren zien we in de verschillende straten in het boek terug en volgen we tot nu of tot het moment dat ze stopten. Van de afgelopen 40 jaar is er wel een beeld, maar dat is niet in alle gevallen compleet. De vele wisselingen van kortstondige winkels na 1978 zullen niet terug te zien zijn. In de hoofdstukken over de branches/productgroepen schetsen we het beeld tot nu toe.

Hoe ziet het boek er uit?
Het wordt een prachtig dik boek met een harde kaft, met ongeveer 350 pagina’s in kleur. Het formaat is A4, liggend. De oude foto’s zijn aangeleverd door allerlei Didamse (oud-) winkeliers, de nieuwe foto’s zijn door ons zelf gemaakt van (oude) Didamse spullen. Een echt Diems boek dus.

Kosten
Geprobeerd is om het boek zo goedkoop mogelijk aan te bieden. Mede dankzij de bijdrage van de Rabobank Club support actie van 2021 is dat gelukt!
Normale prijs: € 25,-
Prijs voor-inschrijving OVD-leden: € 20,- (max. 1 per lid)
Prijs voor-inschrijving: € 22,50

De voor-inschrijving eindigt op 1 juni 2022. Daarna moet de normale prijs betaald worden.
Inschrijven kan met een bij de OVD en bij winkeliers, die lid zijn van Gastvrij Didam, verkrijgbaar inschrijfformulier of via 

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in