In memoriam: Jan Maatman

 
Wij ontvingen het trieste bericht dat Jan Maatman op dinsdag 9 maart is overleden. Hij was in de periode van 1997-2002 lid van het algemeen bestuur van onze vereniging. Jan werd tijdens de algemene ledenvergadering in 1997 gepresenteerd als een gepensioneerd onderwijzer, die zich daarvoor al een tijdje voor onze vereniging had ingezet, bijvoorbeeld bij het opknappen van de nieuwe verenigingsruimte in het Albertusgebouw eind 1996. Vanaf 1997 hield hij zich onder meer bezig met de beschrijving van publicaties over Didam, had hij zitting in de evenementencommissie en was hij redactielid van het jaarboek Aover Diem, jaargang 1998.
Na zijn bestuurswerkzaamheden werd Jan lid van de werkgroep Boerderijen en Veldnamen. Hij werkte in 2003 mee aan de totstandkoming van de publicatie: ‘De ontwikkelingen van de landbouw in Didam’, uitgegeven op 10 mei 2003 ter gelegenheid van de landelijke fietsdag. Later werd Jan coördinator van deze werkgroep ten behoeve van de contacten met het bestuur. Dit heeft hij een lange periode gedaan tot omstreeks 2018.
Wij zullen Jan in herinnering houden als een fijn mens, die onze vereniging een warm hart toedroeg en er ook veel voor heeft betekend. 
Wij wensen Mariet, kinderen, familie en allen, die hem dierbaar waren, heel veel sterkte in de komende tijd.
 

Bestuur, werkgroep Boerderijen en Veldnamen en leden OVD.

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in