OVD feliciteert Lex Schaars met koninklijk lintje

Lex Schaars, de autoriteit op het gebied van streektaal in de regio Achterhoek en Liemers, is vorige week donderdag koninklijk onderscheiden.

De Doetinchemmer ontving de versierselen behorende bij Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit handen van burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. De OVD feliciteert Lex Schaars van harte met zijn verdiende lintje.

Schaars houdt zich al sinds 1977 bezig met het vastleggen en het in stand houden van het dialect, dat wordt gesproken in Oost-Nederland. In 1979 startte hij met vele ‘metwarkers’ het WALD-project (Woordenboek Achterhoek Liemers). Hiervan verschenen tot nu toe elf delen. Vorig jaar werd het 40-jarig bestaan van het publicatieproject gevierd met een bijzondere extra uitgave. Het WALD-project is een woordenboek met woorden uit Oost-Gelderse dialecten.

Lex Schaars

Daarnaast is Schaars sinds 1979 actief lid van de Dialectkring Achterhook en Liemers. Hij ondersteunde diverse taal- en cultuurhistorische publicaties. Ook bij de OVD. Zo keek hij mee bij de dialectpublicaties van Eef Willemsen en schoof hij diverse keren aan bij de start van de werkgroep Dialect en Folklore van de OVD.

Verder is de Doetinchemmer onder andere verbonden aan het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL), voorheen het Staring Instituut, eerst als professioneel dialectoloog en sinds 2016 als vrijwilliger. Hij schreef bijna veertig publicaties over de Oost-Gelderse dialecten of het Nedersaksisch.

Daarmee is Schaars heel belangrijk voor onze regio. Door het toekennen van een koninklijke onderscheiding wordt de grote waarde van zijn bijdrage aan het behoud van het taalkundig erfgoed van Oost-Gelderland benadrukt en erkend.

Foto: Theo Kock

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in