Bewaarnummer ‘De Gabriel’

Zoals bekend sluiten in 2019 zes kerken, te weten in Braamt, Kilder, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl en Stokkum binnen het parochieverband H. Gabriël. Naar aanleiding van dit feit is door het kerkbestuur aan de OVD gevraagd om een bewaarnummer te maken van het parochieblad ‘De Gabriël’.

Het betreft de historie met foto’s van de oorspronkelijke dertien parochies/kerken binnen de driehoek Didam, ‘s-Heerenberg en Wehl. Na acceptatie van het verzoek is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen de OVD, de Oudheidkundige Vereniging Wehl (OVW) en Heemkundekring Bergh (HKB). Het bewaarnummer bevat 63 pagina’s met een oplage van 9280 stuks. Medio mei 2019 zal het nummer worden bezorgd bij alle aangesloten parochianen van de parochie H. Gabriël. Het blad is na mei 2019 ook te koop voor vijf euro zolang de voorraad strekt. Voor dit speciale bewaarnummer was de OVD eindverantwoordelijk voor de opzet, planning en algehele coördinatie.

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in