Foto’s winkeltjes van vroeger in Meulenvelden

DIDAM - De foto-expositie over winkeltjes van vroeger, die we tijdens de open dag in oktober toonden bij Jan&Jan, is nu in Meulenvelden te zien. Weliswaar een verkorte versie, maar veel van de foto’s die toen werden tentoongesteld, hangen er nu weer.

Winkeltjes Jamin klein

Zo zijn er in Meulenvelden foto’s te zien van Gilsing en Ros Schoenen, winkels die nu nog bestaan, maar ook van Von der Haar, Toon Brandts, Hend Nas, Jamin (foto) en de hoedenwinkel van de gezusters Sanders. Het materiaal dat is verzameld, gaat terug naar de jaren dertig van de vorige eeuw. Maar er zijn ook foto’s van wel honderd jaar oud.

De foto-expositie in Meulenvelden is voor iedereen gratis toegankelijk.

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in