Privacyverklaring OVD

Op 25 mei 2018 is de Algemene Gegevensbescherming (AVG) officieel in werking getreden. Deze nieuwe privacywetgeving zorgt er voor dat instanties, die persoonsgegevens verwerken, aan een aantal eisen moeten voldoen.

Het gaat met name over de zorgvuldigheid waarmee deze persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Ook voor de OVD geldt deze nieuwe verordening. Om er voor te zorgen dat we aan de gestelde eisen voldoen, heeft zorgvuldig onderzoek plaatsgevonden. Vervolgens is een privacyverklaring opgesteld, die op 13 november 2018 door het bestuur van de OVD is goedgekeurd. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe onze vereniging omgaat met persoonsgegevens. Het is mogelijk dat deze verklaring in de loop van de tijd dient te worden aangepast. Op onze website www.ovd-didam.nl vindt u in het menu Vereniging-Privacyreglement (AVG) steeds de meest actuele versie.

De privacyverklaring is hier te raadplegen en de tekst zal ook volledig in het vierde kwartaalblad DOEN worden opgenomen.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met contactpersoon AVG Rob Nieuwenhuis via

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in