Erepalm voor St. Martinusmolen

De monumentenprijs 2012 ging zondag 9 september naar de pastorie van de St. Martinus parochie in Beek. Het bestuur van de parochie kreeg de prijs uit handen van burgemeester Ina Leppink.

De bijbehorende oorkonde werd uitgereikt aan gebouwbeheerder Tonnie Roes. Hij zet zich al jaren bijzonder in voor het behoud van het Rijksmonument. Naast de oorkonde en het monumentenschildje, was er ook een geldprijs van 1500 euro voor het parochiebestuur en een tekening van de pastorie gemaakt door kunstenaar Nol Schrijvers.
De pastorie is in 1928 gebouwd en nog nagenoeg authentiek. Door het goede onderhoud van het gebouw is een restauratie in al die jaren nog niet nodig geweest. De pastorie werd lange tijd door pastoors, kapelaans en huishoudsters bewoond, maar heeft tegenwoordig de functie van parochiecentrum.

St. Martinusmolen
Voor het eerst werd tijdens Open Monumentendag ook de Henk Swaagstra Erepalm uitgereikt. Deze prijs is een opsteker voor organisaties of personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de cultuurhistorie van de gemeente Montferland. Zondag viel de eer te beurt aan de stichting St. Martinusmolen in Didam. ‘In 2007 is de molen maalwaardig gerestaureerd en aan het beheer en de exploitatie zijn sindsdien door vrijwilligers vele uren besteed’, vertelde Ben Bisseling, voorzitter van de Monumentencommissie. De oorkonde werd vervolgens in ontvangst genomen door de molenaars Geert Ruyling en Rinus van Dijk (molenaar Henk Stevens was verhinderd).

IMG_1633

Behoud Karakter Didam
Daarna was er voor de stichting nog een verrassing. Voorzitter Wil Feith van Behoud Karakter Didam liet de aanwezigen in haar toespraak weten, dat door een tekort aan mensen de stichting BKD op 1 oktober ophoudt te bestaan. ‘Het batig saldo van € 2000,-- schenken we aan de stichting St. Martinusmolen’, besloot Feith haar betoog.

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in