Naam Harrie Peters bijgezet

De naam van Harrie Peters is op 4 mei van dit jaar bijgezet in de Mariakapel in Nieuw-Dijk. Hier staan alle Nieuw-Dijkse gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog vernoemd.

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd een aantal Diekse jongens naar Nederlands-Indië gestuurd. Zo ook Harrie Peters. Hij werd geboren op 4 augustus 1925 als de zoon van Willem Peters en Grada Otten en zou het bedrijf van zijn vader aan de huidige Pakopseweg overnemen en boer worden. Op 29 oktober 1946 moest Harrie zich, net als vele andere Nederlandse jongens na een korte opleiding in Harderwijk, echter inschepen naar de kolonie Nederlands-Indië. Harrie, zo leek het althans, had nog geluk, hij werd te werk gesteld als kok. Hij was ingedeeld bij het 1e mitrailleur bataljon van de C divisie op 7 december.

Helaas keerde Harrie niet meer terug. Op 22 juli 1947 gebeurde er een noodlottig ongeval en overleed hij in het bijzijn van zijn tante en zijn nicht, die in Batavia woonden en hem in het hospitaal bijstonden. Op 23 juli 1947 werd hij met militaire eer begraven door zijn kameraden op de begraafplaats in Tjiandjoer. Later werd hij herbegraven op het ereveld Menteng Pulo in Jakarta.
Zijn ouders zijn het plotselinge overlijden van hun zoon nooit te boven gekomen. Dit jaar is het 65 jaar geleden dat Harrie in 1947 zijn leven gaf voor het vaderland. Toen OVD'er Willie Thijssen tijdens het schrijven van het boek over 100 jaar Nieuw-Dijk ontdekte dat zijn naam ontbrak aan de lijst van gesneuvelden, vond hij dat dit alsnog moest worden hersteld.
Na afloop van de dienst ter gelegenheid van de dodenherdenking op 4 mei jl. is de naam van Harrie Peter in het Mariakapelletje daarom alsnog door zijn broer en zussen bijgezet. Hierdoor blijft hij voor altijd in herinnering.

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in