Veldnamenonderzoek nadert einde

Harry Peters van de werkgroep Boerderijen en Veldnamen is in 2009 begonnen om de vroegere veldnamen in het buurtschap Greffelkamp in kaart te brengen. In café Koenders komen veel geboren en getogen Greffelkampers van 60+ enkele keren per jaar bij elkaar om het beschreven gebied te benoemen. Inmiddels zijn al meer dan honderd namen bekend en nadert het project zijn einde. Vervolgens zal deze informatie worden vergeleken met de publicatie ‘Toponymie van Didam’ van Nol Tinneveld. Deze heeft ook op dit gebied veel en belangrijk onderzoek verricht.

Van sommige veldnamen kan de herkomst van de naam vaak worden achterhaald uit overlevering. Veldnamen werden vòòr de invoering van het kadaster gebruikt om akkers en weilanden nader aan te duiden. Zij waren in die tijd onder meer van belang bij de registratie van koop en verkoop van onroerend goed. Veldnamen kunnen vaak ook richting geven aan bewoningsonderzoek van eeuwen geleden. De bijeenkomsten van de 60+ groep zijn altijd heel gezellig en men is inmiddels ook begonnen om de historie van boerderijnamen in Greffelkamp na te gaan.

DSCN0028-2
De harde kern van de 60+ groep
uit het buurtschap Greffelkamp

Klik op de foto voor een vergroting

V.l.n.r. staand: Bennie Damen, Tonnie Wenting, Jan Looman, Henk Lanters, Theo Strikkeling, Harry Peters, Wim Boerstal en Gerrit Rasing. 
V.l.n.r. zittend:  Harry Peters, Willy Hendriksen, Teun Boerstal, Henk Koenders, Albert Fierkens, Teun Peters en Jan Boerstal (Fotocollectie Harry Peters)

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in