100 Jaar Nieuw Dijk

Parochie aan basis van honderd jaar Nieuw-Dijk

NIEUW-DIJK - Nieuw-Dijk staat aan de vooravond van zijn eeuwfeest. Het kerkdorp viert in 2011 zijn 100ste verjaardag. Aan de basis van dit jubileum staat de parochie, die op 4 juni 1911 werd gesticht.

Nieuw-Dijk 50 jaar Beekseweg
Begroeting van kardinaal Alfrink
op de Beekseweg in Nieuw Dijk
in 1961
Foto: Parochiearchief Nieuw-Dijk

Negen dagen daarvoor was door bisschop Henricus van de Wetering bekrachtigd dat in Dijk een parochie zou worden opgericht onder bescherming van de Heilige Antonius van Padua. Ook werd de grensbeschrijving voorgelezen. "Voor 5 gezinnen op 't Vriesland was die grensbeschrijving aanleiding te proberen om niet tot de parochie Dijk te behoren", weet Jan Beursken, die namens de Oudheidkundige Vereniging Didam een boek schrijft over 100 jaar parochie en parochianen.
"Zij ondervonden daarbij heimelijke steun van pastoor Inden uit Loil, waar een jaar eerder ook een parochie was gesticht. Eén gezin bouwde zelf een nieuwe woning aan de Loilse kant van de spoorlijn. Hetzelfde deed een gezin in Oud-Dijk, dat juist op de grens woonde binnen de parochie Dijk. Het huis werd afgebroken en een nieuwe woning werd gebouwd aan de Didamse zijde, zodat het gezin tot de Martinusparochie ging behoren."
Aanleiding voor het stichten van twee nieuwe parochies in de voormalige gemeente Didam was de groei van het aantal parochianen, waardoor de enige Rooms Katholieke kerk, die was toegeweid aan de Heilige Sint Martinus, te klein werd. "Het kerkbestuur dacht het probleem op te lossen door het bouwen van een kathedraal", vertelt Beursken. "Maar daar kreeg het van de bisschop van Utrecht geen toestemming voor. Wel mochten er in Dijk en Loil twee nieuwe parochies worden gebouwd. Was het kerkbestuur destijds niet teruggefloten, dan had de parochie Heilige Antonius van Padua nooit bestaan en was er in 2011 niets te vieren geweest."
In eerste instantie zou de kerk worden gebouwd aan de Beekseweg, de enige verharde weg op dat moment. Maar door een grondschenking van Toon Raben kwam het bouwwerk aan de Smallestraat. Net als in Loil was M.J. Rietbergen de architect. "Ik heb nog met zijn kleinzoon gesproken en foto's en verhalen uitgewisseld", zegt Beursken. Op 27 september 1910 werd de eerste steen van de kerk in Dijk worden gelegd. Op 28 mei 1911 vond door Deken Reuvekamp de inzegening plaats van het kerkgebouw en op 5 oktober van dat jaar was de kerkconsecratie door Monseigneur Henricus van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht. Het kerkhof naast de kerk werd op 21 juli 1912 door Deken Reuvekamp ingezegend.

Uitbreiding

Al snel bleek de kerk te klein. In 1937 werd de parochie uitgebreid en verbouwd. Ook werd er centrale verwarming aangebracht, omdat de aanbesteding onder de begroting was gebleven. "Tijdens de uitbreiding werd het schuttersgebouw gebruikt als noodkerk."
In 1948 werden het priesterkoor en de zijaltaren door kunstschilder Ydema geschilderd. Ook werden dat jaar een preekstoel en geluidsinstallatie aangelegd. Vijf jaar later werd het altaar weer aangepast en werd ook het Antonius- en Maria-altaar verfraaid. De Mariakapel in de hoek van de pastorietuin kwam in 1954 tot stand. In 1956 werden de gebrandschilderde ramen aangebracht en in 1971 het priesterkoor vergroot.
De grootste verbetering van het kerkgebouw vond plaats in 1991 door de renovatie van het kerkdak. Het dak werd voorzien van duurzame leien met een levensduur van minimaal zeventig jaar.

Hoogtepunten

De hoogtepunten in honderd jaar parochie waren ongetwijfeld de priesterwijdingen van twee inwoners van Nieuw-Dijk, Thijs de Ponti in 1949 en Wim Engelen in 1965. Het jaar 2011 moet een nieuw hoogtepunt worden. Te beginnen met de openingviering op zondag 2 januari. Hiermee start een nieuwe Diekse episode.

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in