St. Martinus begraafplaats

OVD voor behoud St. Martinus

DIDAM - De historische naam van de begraafplaats aan de Deken Reuvekamplaan in Didam moet behouden blijven.

De Oudheidkundige Vereniging Didam (OVD) vindt dat de begraafplaats officieel Sint Martinus moet blijven heten.

Dat vraagt de OVD in een brief aan de gemeenteraad Montferland. Het verzoek van de OVD wordt dinsdag 4 november besproken in de gemeentelijke commissie Ruimte & Financiën.

De OVD is bang dat de oorspronkelijke naam van de begraafplaats wordt aangepast. 'In de loop der jaren is de benaming de Sint Martinus begraafplaats vrijwel geruisloos veranderd in begraafplaats 'Deken Reuvekamplaan', schrijft de OVD aan de raad. 'Om aan alle onduidelijkheden een einde te maken stellen wij voor om de officiële benaming te laten zoals die was, begraafplaats Sint Martinus aan de Deken Reuvekamplaan'.

Dat St. Martinus de enige echte naam is voor de begraafplaats blijkt volgens de OVD uit een groot aantal zaken, die verwijzen naar Sint Martinus. De kerk en pastorie die hier tot voor een aantal jaren geleden stonden waren toegewijd aan de Heilige Martinus van Tours. De aula op de begraafplaats werd in 1857 gebouwd voor het geven van catechismuslessen in de Sint Martinusparochie.

De OVD zet zich in om zoveel mogelijk historische namen te kunnen behouden. Dat blijkt ook uit het voorstel van de OVD om voor de straten in de nieuwe Kerkwijk historische veldnamen te gebruiken.

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in