Lidmaatschap

De contributie van de Oudheidkundige Vereniging Didam bedraagt slechts € 15,00 per jaar, inclusief het kwartaalblad DOEN en het jaarboek Oaver Diem.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Leden die het jaarboek en de kwartaalbladen via de post krijgen toegezonden, betalen hiervoor een bedrag van € 5,-- per jaar extra voor de verzendkosten.

Tien redenen om lid te worden

1

2

3


4


5

6

7

8

9


10

Men ontvangt gratis het jaarboek Oaver Diem (verkoopprijs € 9,50)

Men ontvangt gratis 4 x per jaar het kwartaalblad DOEN

Men kan (meestal) gratis deelnemen aan activiteiten zoals presentaties
en lezingen

Men kan gratis boeken lenen uit eigen bibliotheek en abonnementen, tijdschriften
en knipselkranten (vanaf 1987) inzien in onze verenigingsruimte

Men kan gratis advies en hulp krijgen bij stamboomonderzoek

Men kan zich aanmelden bij een werkgroep als men dit wenst

De vereniging kan door uw lidmaatschap nog meer doen aan historisch onderzoek

De lage contributie per jaar, deze bedraagt slechts € 15,00

Men toont zich solidair met alles wat met de historie van de voormalige gemeente
Didam te maken heeft

Men krijgt korting bij aankoop van speciale uitgaven

Hopelijk bent u overtuigd van het nut van het lidmaatschap van de Oudheidkundige Vereniging Didam. Ruim 650 personen gingen u reeds voor.

Als u zich als lid wilt aanmelden, klik 
aanmelden

Als u wijzigingen in uw personalia wilt doorgeven of andere op- of aanmerkingen omtrent uw lidmaatschap heeft, klik
contact

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in