Huis Dijk

Huis Dijk wordt al in 1346 beschreven als 'die alinge hofstede, dair siin huys op steet, gelegen tot Diedam voir den Diick'. In die tijd sprak men doorgaans pas van een 'huis' als het een aanzienlijke woonstee betrof, van steen gebouwd. Een min of meer versterkt huis dus zoals een havezate met rechten van visserij, duivenvlucht, jacht en vrijheid van diensten. Huis Dijk was een dergelijk adellijk huis. In 1661 werd het beschreven als 'de adelicke havesaet genant den Diick'.

De havezaten Dijk en De Haag in de buurtschap Dijk behoorden oorspronkelijk tot de bezittingen van het kasteel Didam. Dat kasteel heeft gestaan schuin ten noorden van het huidige zalencentrum Plok, richting Dijksestraat. De omgeving van het kasteel Didam noemde men vroeger buurtschap Waverlo en later Dijk. In de zestiende eeuw bestond het Diemer Bosch uit het Loilerbos, het Milsterholt en het Waverlobos. De dijk was niets anders dan de weg, die liep van het terrein waarop het kasteel Didam was gelegen opgehoogd tot een lage dijk om in het drassige terrein aan de rand van het Waverlobos het kasteel te kunnen bereiken. Deze dijkweg vormt nu de wegen Dijksestraat en Ravenstraat en heeft de oude havezate en de buurtschap zijn naam Dijk gegeven.

huis_dijk_1832 kaart_omgeving_huis_dijk_1866
Huis Dijk kadestraal
in 1832
Kaart omgeving Huis Dijk
in 1866


In 1796 werd Huis Dijk door Hendrik van Elsenbroek gekocht van de twee gezusters Van Heerdt. Hij woonde daar ongehuwd samen met Friederica Louisa (roepnaam Louise) von Brun, de latere (1797) weduwe van Hieronymus von Münchhausen (der Lügenbaron). Hendrik vestigde in de bijgebouwen van Huis Dijk een textielfabriek, die hij met behulp van voor het merendeel Duitse arbeiders in het begin met redelijk succes runde. Maar in 1801 moest hij Huis Dijk wegens schulden al weer verkopen en hij vertrok met de noorderzon. Louise trouwde daarna met Abraham de Both, die in 1797 tot richter in Didam was benoemd. Meer informatie hierover en de strijd over de opvolging van de pastoor van Didam van mei 1799 tot oktober 1801 is te vinden in de publicatie ‘Het uur van de waarheid’ van Lied Deurvorst’ (IJzerlo 2010) in ‘Overige publicaties’.

Omstreeks 1809 werd de oude havezate afgebroken en werd een nieuwe boerenwoning gebouwd die de naam van de oude havezate draagt. Deze boerderij brandde op 17 maart 1887 volledig af. Daarna is Huis Dijk gebouwd zoals we dat heden ten dage kennen.

huis_dijk_voor_brand_1887 huis_dijk4
Huis Dijk voor de brand
in 1887 (Schilderij)
Huis Dijk na de brand
(Schilderij)


Klik hier voor een beschrijving van het pand uit 1887.


Rijksmonument

Op 19 november 1999 werd Huis Dijk als rijksmonument aangewezen.


De eigenaren

1346-1458


1458-1728
1728-1788


1788-1796

1796-1803
1803-1807
1807-1809
1809-1810
1810-   ?
?      -1849
1849-1850
1850-1881
1881-1904
1904-1912
1912-1921
1921-1967
1967- 

Familie Van Len(n)ep. De oudste vermelde eigenaar van Huis Dijk is Warner
Warnersz. van Len(n)ep die het vóór 1346 al in bezit had. De van Len(n)eps
zaten ook op de havezaten De Haag, De Hees enTesma(r).
Familie Van Aerde. Zij waren ook in het bezit van havezate De Haag.
Gerard J.Olmius en erfgenamen. Hij was burgemeester van Doetinchem en
de koop had betrekking op de ‘adellicke havesaethe den Dijck’ en de
‘adellicke havesaethe den Haagh’
Elisabeth G. van Heerdt en erfgenamen. Het huis werd in die jaren ook
genoemd ‘Ons Vergenoegen’
Hendrik van Elsenbroek
Ferdinand van Schwedler
Nicolaas Blauw
Jan Keurschot en Albert Gies
Johan V. van Bracht
Engelbert Thuis
Erfgenamen Engelbert Thuis
Bernardus Thuis
Engelbertus H.H. Thuis en wed. Helena M. Thuis-Pouwen
Johannes B.A. Thuis
Engelbertus H.H. Thuis

Bernardus J.L.M. Thuis en erfgenamen
Antonius A. M. van Lieshout en erfgenamen


De bewoners

1346-1458

1458-1727

1720-1771

1771-1796
1796-1801
1801-1807
1807-1812
1812-1823
1823-1842
1842-1850

1850-1890
1890-1903
1903-1912

1912-1930
1930-1957
1963-1967
1967- 

Familie Van Len(n)ep. Zij woonden op havezate De Haag en zij zullen
havezate Dijk aan anderen ter bewoning hebben gegeven.
De familie Van Aerde. In tegenstelling tot de Van Len(n)eps hielden zij
verblijf op Huis Dijk en zij zullen havezate De Haag verpacht hebben.
Niet bekend is of de familie Olmius uit Doetinchem Huis Dijk zelf bewoond
heeft of dat zij het verpacht hebben
Frederica-Louise en Wilhelmina Catharina van Heerdt
Hendrik van Elsenbroek
Ferdinand van Swedler
Onbekend
Fredrik Overgoor X (1812) Hendrina Beening
Hendrikus Klaassen X (1823) Hendrina Beening
Arnoldus Arendsen X (1842) Johanna Overgoor (1)
Arnoldus Arendsen X 1847 Aleida Rasing (2)
Bernardus Thuis X 1858 Helena Maria Paauwen
Engelbertus H.H. Thuis X 1890 met Geertruida J.M. ter Laak
Johannes B.A. Thuis X 1903 met Theodora Heinink
Engelbertus H.H. Thuis ging naar boerderij Tesma
Engelbertus H.H. Thuis en Geertruida J.M. ter Laak weer terug
Bernardus J.L.M. Thuis X 1929 Maria P.A. van de Sandt
Engelbertus J.P.A. Thuis en Theodorus J.A.M. Thuis
Antonius A. M. van Lieshout en Wilhelmina J. Heuff

 

familie_thuis_1900 fam_jan_thuis_voor_huis_dijk_1908
Gezin Engelbertus Thuis
en familie omstreeks 1900
Gezin van Johannes Thuis
omstreeks 1908

 

familie_bernardus_thuis_van_de sandt_met opa_engelbert
Gezin Bernardus J.L.M.
Thuis en opa
E.E.H. Thuis

Bronnen:

  • Jaarboek Oaver Diem, jaar 2005, blz. 99 t/m 108
  • Tinneveld, A., Toponymie van Didam (Amsterdam 1973)
  • Dalen, A.G., Het huis Dijck te Didam (Zevenaar 1968)
  • Deurvorst, L., ‘Het uur van de waarheid’ (IJzerlo 2010)
  • Kadastrale Atlas Gemeente Gelderland 1832, Didam (Arnhem 1995)

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in