Straatnamenregister Nieuw-Dijk in 1957

Wijziging wijknaam Dijk in Nieuw-Dijk in 1920
Na stichting van de parochie Dijk in 1911 duurde het nog tot 1920 voordat de naam Nieuw-Dijk ontstond. Op 28 september 1920 besloot de gemeenteraad van Didam om het grondgebied van de parochie Dijk een eigen benaming in het bevolkingsregister te geven. Deze nieuw gevormde wijk kreeg de letter F en de naam Nieuw-Dijk en die naam week af van het voorstel van B&W. Het college had namelijk de voorkeur voor Meikamer of Den Bosch. Deze wijkindeling bleef tot 1 januari 1957 bestaan.


Straatnamen in Nieuw-Dijk in 1957
Bij raadsbesluit van 10 december 1956 besloot de gemeente Didam de bestaande wijknummering per 1 januari 1957 te wijzigen in straatnamen met huisnummer. In de loop der jaren vonden aanpassingen plaats waarvan de grootste in 1975/1976 vanwege de aanleg van de A18 (autoweg Oud-Dijk - Enschede als onderdeel van de Twenteroute). Toen werden bestaande wegen afgesneden en nieuwe wegen aangelegd.

Hieronder zijn een aantal oude en nieuwe adressen in Nieuw-Dijk vermeld. De OVD is in het bezit van het volledige straatnamenregister per 1 januari 1957 met vermelding van de hoofbewoners. Dit register kan desgewenst in ons verenigingsgebouw worden ingezien. Daarnaast is het straatnamenregister 1957 van Nieuw-Dijk geheel verwerkt in het boek Nieuw-Dijk van A tot Z (1911-2011). 

Oud adres

Hoofdbewoner(s)

Nieuw adres in 1957

Adres anno 2012

F 1

Hendrikus A. Scheerder 

Beekseweg 48

Oude Beekseweg 48

F 6

Antonius G. Verkerk 

Beekseweg 60

Oude Beekseweg 58 

F 11

Gerhardus Th. Smits 

Liemersweg 2 

Pater Smitsstraat 31

F 25

Gerardus B. Duis
Willibrordus A. Duis

Fluunseweg 7

Fluunseweg 7

F 30

Theodorus Kraus 

Haaghweg 10 

Haaghweg 16 

F 40

Willibrordus J.M. Brandts
Wilhelmus J. Schaars

Smallestraat 31

Smallestraat 31

F 41

R.K. Kerk

Smallestraat 33

Smallestraat 33

F 42

Hendricus B. Doodkorte

Smallestraat 35

Smallestraat 35

F 43

Hendrikus J. Lanke

Smallestraat 39 

Smallestraat 39

F 44

St. Antoniusschool 

Smallestraat 41

Niet meer bestaand

F 46

Albertus A. Wissink

Smallestraat 46

Smallestraat 46

F 59

Bernardus J. Berendsen 

Bosstraat 22 

Melderstraat 30 

F 64 

Johannes H. Harmsen

Bosstraat 9 

Melderstraat 31 

F 95

Reinirus B. Derksen 

Pakopseweg 1 

Pakopseweg 1

F 115

Theodorus W. Zweers 

Smallestraat 48

Meisterholt 5

F 182 

Wed. J. Jansen-Steenbreker
Bernardus H. Kruis 

Beekseweg 71 

Tolweg 11 

F 183 

Wilhelmus L. Raben 

Beekseweg 69 

Tolweg 9

F 218

Gradus A. Beekman

Beekseweg 47

Oude Beekseweg 47

F 219 laatste

Hermanus J. Hueskes

Beekseweg 45

Oude Beekseweg 45

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in