Categorieen

Omslag Titel Auteurs Waardering Hits Status
cover Titel: Diemse minsen (fotoboek OVD 1e lustrum) Auteurs: Fotowerkgroep OVD Waardering: 0 Hits: 571 Status: Available
cover Titel: Het oude Didam Auteurs: Willemsen, E.G. Waardering: 0 Hits: 573 Status: Available
cover Titel: Het huis Dijck te Didam Auteurs: Dalen, A.G., van Waardering: 0 Hits: 575 Status: Available
cover Titel: Didamse Coöperatieve Roomboterfabriek Auteurs: Niet gescand Waardering: 0 Hits: 575 Status: Available
cover Titel: Geschiedenis der parochie Didam Auteurs: Heijden, L.J., van de Waardering: 0 Hits: 575 Status: Available
cover Titel: Sportverenining JVO 1958-1998 Auteurs: Hell, J. Waardering: 0 Hits: 576 Status: Available
cover Titel: Meulenvelden. Duidelijk Didam Auteurs: Scheerder, N. Waardering: 0 Hits: 576 Status: Available
cover Titel: Natuurwandelpad Dorp Didam Auteurs: Werkgroep Milieu Didam Waardering: 0 Hits: 577 Status: Available
cover Titel: Parochie Onbevlekte Ontvangenis v.d H. maagd Maria Loil (Feestgids 50 jarig bestaan 1910-1960) Auteurs: Wolters, W.G. Waardering: 0 Hits: 577 Status: Available
cover Titel: Didam in oude ansichten (2e druk) Auteurs: Tinneveld, A. Waardering: 0 Hits: 577 Status: Available

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in