'n Artikel aover kesmus in 't Die:ms dialect

In 't letste kwartaalblad (2018-4) is veur deze tied van 't jaor 'n toepasselek artikel opgenomme van wijle Frans Loeters uut 1994. 't Geet aover 'Kesmus 1944 en Kesmus viefteg jaor later. 

Klik hier om het artikel in het menu Dialect te lezen.    

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in