Deken G.H. Reuvekamp

Inleiding

pastoor_gh_reuvekamp
Pastoor G.H. Reuvekamp
(1864-1946) 

Gerardus Henricus Reuvekamp werd op 16 maart 1864 geboren te Mastenbroek (gemeente Hasselt, Ov.). Hij werd priester gewijd te Utrecht op 15 augustus 1888 en werd assistent in de parochie te Stads ter Apelerkanaal. In het jaar 1894 volgde zijn benoeming tot kapelaan aan de Sint Lebuinuskerk te Deventer. Op 13 oktober 1905 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Stede te Hasselt. Daarna volgde op 12 november 1908 zijn benoeming tot pastoor van de St. Martinusparochie in Didam. Op 10 april 1911 werden hij tevens aangesteld als deken van het dekenaat Doesburg. Na een kortstondige ziekte (bronchitis gevolgd door longontsteking) overleed hij in Didam op 29 oktober 1946 en op 2 november daaropvolgend begraven op het R.K. kerkhof in Didam.


Deken Reuvekamp was meer dan pastoor

Deze priester drukte in de periode 1908 tot aan zijn dood in 1946 een duidelijk stempel op de Didamse gemeenschap. Een pastoor in die dagen had ook bijzonder veel inspraak bij belangrijke maatschappelijke zaken. Met de burgemeester, de dokter, de dominee en de notaris regelde hij een groot stuk van het Didamse leven. Zij voorganger, pastoor C.J.A. Otten, had grootse plannen gemaakt om een prachtige nieuwe kerk te bouwen: een kathedraal waardig, maar in plaats daarvan ontstonden onder zijn pastoraat vanuit de moederparochie Sint Martinus de parochies in Loil en Dijk. Deken Reuvekamp was een man wiens hart vooral uitging naar het onderwijs en naar de armen en misdeelden.

pastoor_op_zakenreis
Pastoor Reuvekamp (3e
van rechts op zakenreis

Zo was hij enige jaren bisschoppelijk inspecteur van het katholiek onderwijs in het dekenaat Zevenaar. Hij was bestuurslid van de R.K. Normaalschool ter opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen in Terborg. Onder zijn stimulerende leiding werd in 1912 de R.K. meisjesschool in Didam belangrijk uitgebreid en werd op 1 mei 1915 op zijn initiatief een meisjespatronaat opgericht. Zo'n patronaat was een typische vorm van jeugdwerk uit die tijd. Vanuit dit meisjespatronaat ontstond uiteindelijk de huishoudschool.
Deken Reuvekamp richtte als voorzitter van het kerkbestuur van de Sint Martinusparochie in 1921 een verzoek aan de gemeenteraad om de Didamse openbare school voor jongens om te zetten in een R.K. school die werd genoemd naar de beschermheilige Sint Ludgerus. Ook was hij betrokken bij de stichting van de R.K. land-en tuinbouwschool en de eerste streekschool voor B.L.O. in Nederland voor moeilijk lerende jongens en meisjes, waarvan de officiële opening op 20 mei 1938 plaatsvond. Maar ook voor de ouderen wist deken Reuvekamp veel te bereiken. In het Albertusgesticht creëerde hij een passende huisvesting voor hen.


25-, 40-, en 50-jarig jubileum

De Spoorstraat versierd
De Spoorstraat
versierd in 1938
(50 jaar priester) 

Deken Reuvekamp was in Didam een geliefd persoon. Hij gold als een humaan schuldeiser en een royaal weldoener, waarvan de linkerhand niet wist wat de rechterhand deed. Geen wonder dat zijn vijfentwintig-, veertig- en vijftigjarig priesterfeest door de hele Didamse gemeenschap groots werden gevierd. Ter gelegenheid van het veertigjarig priesterfeest op 15 augustus 1928 schonken de parochianen hem het bekende Heilig Hartbeeld, dat werd opgesteld tegenover de oude Waterstaatskerk. Ook zijn zilveren pastoraat en vijfentwintig jaar dekenschap gingen niet ongemerkt voorbij. Voor zijn vele verdiensten voor de gemeenschap werd hij benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau.


Begrafenis

Ook zijn begrafenis was een indrukwekkende gebeurtenis. De plechtige uitvaartmis vanuit zijn Martinuskerk werd opgedragen door de heer E.W. Frank, deken van Zevenaar, geassisteerd door kapelaan Woertman als diaken, kapelaan Tondeur als subdiaken en oud-kapelaan Maureau als ceremoniarius. Ruim vijftig priesters woonden de Heilige Mis bij in een stampvolle kerk. Toen zijn stoffelijk overschot werd begeleid naar zijn laatste rustplaats, vormden de verkenners, welpen en 'Trekvogels' een erehaag. Duizenden belangstellenden volgden de baar naar het kerkhof. Harmonie De Club speelde een treurmars -de trom zwart omfloerst - en op het kerkhof werd 'Heer geef eeuwige rust de zielen' gespeeld. De absoute werd verricht door pastoor Reuvekamp uit Driel, neef van de overledene.

Bronnen

  • Weekblad De Liemers (9 november 1946)
  • Dagblad De Gelderlander (23 maart 1996)
  • Beursken. J.A.B. e.a., Kerkenboek Didam (Nijmegen 2000)
  • Didam in de twintigste eeuw, jaar 1913 (Didam 2007)

Social media

 

Facebook2
twitter2
youtube2

Zoeken

Sponsoren

Agenda

Mon 29 Jan 2018 (09:30)
Workshop kadaster-onderzoek ECAL
Sat 03 Feb 2018 (10:00)
Gelredag bij ECAL in Doetinchem
Mon 05 Feb 2018 (19:30)
Workshop kadaster-onderzoek ECAL
Tue 06 Feb 2018 (19:30)
Liemers Academie
Thu 08 Feb 2018 (14:00)
Training Waldspelling
Wed 14 Feb 2018
Valentijnsdag
Tue 20 Feb 2018 (19:30)
Liemers Academie
Wed 28 Feb 2018 (19:30)
Training Waldspelling
Tue 06 Mar 2018 (19:30)
Liemers Academie
Tue 20 Mar 2018 (19:30)
Liemers Academie
Tue 03 Apr 2018 (19:30)
Liemers Academie
Tue 17 Apr 2018 (19:30)
Liemers Academie
Thu 19 Apr 2018 (19:30)
Algemene Ledenvergadering OVD
Thu 19 Apr 2018 (20:00)
Lezingen Jacht in Gelre en Jacht en Stroperij bij Heemkundingkring Bergh
Fri 27 Apr 2018
Koningsdag
Sat 05 May 2018
Bevrijdingsdag
Sun 03 Jun 2018 (12:00)
Didam op Stelten

Copyright @2016|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in